تبلیغات
[جغرافیا - توسعه پایدار روستایی
[جغرافیا

لینکدونی

آرشیو

لینکستان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

توسعه پایدار روستایی

توسعه روستایی:

عبارت است از افزایش کمی ثروت و تحول کیفی نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی روستا. معنای لغوی توسعه حاوی مفاهیم و اشارات روشنی دایر بر پیشرفت، بسط، ترقی، نمو و نیز گسترش دامنه فعالیت ها است به عبارتی توسعه عبارت است از درجه ای از تحول که جامعه را براساس ویژگیهای مربوط برای نیل به آرمانها و اهداف خود هدایت می کند. (شهبازی،1372: 8).

 مفهوم توسعه پایدار

توسعه پایدار برای اولین بار در اواسط دهه1970 توسط باربارا مطرح شد و این مفهوم کلی با استراتژی حفاظت جهانی،  به صورت گسترده ای مورد بحث قرار گرفت تا محافظت از منابع و محیط زیست را در راستای ایفای نقش ارتقاء رفاه انسانی به نحو مطلوب مدیریت نماید(بارو. جی. سی،1376: 45).

یکپارچگی انسان و محیط از سده های دور مورد توجه بوده است و در پایان سده نوزدهم میلادی ارنست هگل(جانورشناس آلمانی و مبتکر اصطلاح اکولوژی)کوشید تا صورتی مدرن و علمی به این گونه آموزه ها و مباحث ببخشد. از این رو می توان ادعا نمود که بحث های پایداری در روندهای توسعه یا توسعه پایدار ریشه در مطالعات زیست شناسان و محیط شناسان دارد و سپس از آن طریق به مقولات اقتصادی، اجتماعی و کالبد تزریق شده است(سعیدی،1377: 17). در ابتدای گسترش این پدیده سازمانهای دست اندرکار محیط زیست و منابع طبیعی طرح و برنامه ریزی آن را در دست داشتند و تفکر غالب بر حفظ محیط منابع طبیعی دور می زد از جمله این سازمانها و مراکز کمسیون بین المللی محیط زیست و توسعه(WCED) است که به کمسیون برانت لند مشهور است. این کمسیون در سال 1987 توسعه پایدار را چنین تعریف کرد: توسعه ای که نیازهای فعلی را بدون خدشه دار کردن توانایی نسل آینده برای برآورده ساختن نیازهای خود بدآورده نماید(الیوت،1387: 57). این کمسیون همچنین مسائل محوری و شرایط ضروری برای توسعه پایدار را جمعیت و توسعه، امنیت غذایی، انرژی، صنعت و چالشهای شهری عنوان کرده است.

کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه نیز اهداف و کارکردی توسعه پایدار را وسیع و به شرح زیر دانسته است:

افزایش رشد، تغییر کیفیت رشد، رفع نیازهای ضروری، اشتغال، غذا، انرژی، آب و بهداشت، کنترل جمعیت در یک حد پایدار، حفاظت و نگهداری منابع طبیعی، دگرگونی تکنولوژی، در نظر قرار دان توأم محیط زیست و اقتصاد در تصمیم گیری ها، دگرگون کردن روابط بین المللی اقتصاد و مشارکتی کردن توسعه (رحمانی،1374: 53). اهداف رشد اقتصادی در اولویت است چرا که نظریه مناسب با رشد اقتصادی در توسعه پایدارآن است که فقر موجب بهره برداری شدید از منابع محیط زیست و منابع طبیعی می شود. بنابراین رشد اقتصادی مهمترین عامل در رسیدن به توسعه پایدار است که این رشد امروزه موجب تخریب شدید محیط زیست و منابع ان گردیده است که از آن جمله می توان به نابودی پوشش گیاهی و جنگلی، آلودگی هوا، بهره برداری از منابع سوخت فسیلی و در تمام کشورها بویژه در کشورهای جهان سوم بیان کرد(پاپلی یزدی و ابراهیمی،1388: 51).

اصطلاح توسعه پایدار به معنی آن است که درسهای در باب اکولوژی می تواند و باید در روندهای اقتصادی بکار گرفته شود. که شامل ایده های استراتژی حفاظت از محیط جهانی و ایجاد محیطی منطقی است که در آن ادعای توسعه به منظور پیشبرد کیفیت جنبه های حیات مورد چالش و آزمایش قرار می گیرد. در عین حال باید توجه داشت این مفهوم، مفهوم جدیدی نیست. از دوره های ما قبل تاریخ ، بسیاری از مردم از محدودیتهای محیطی و برخی استراتژی های تکامل موفقیت آمیز و دراز مدت بقائ همچون مدیریت بهینه و حسن تدبیر مناسب آگاهی داشته است. تفکر علمی و فراگیر در زمینه ملاحظات همبسته محیطی در امر توسعه، از اوایل سالهای 1960 شکل گرفت. گزارش برانت لند(کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه،1987) توسعه پایدار را به عنوان میدان و عرصه  مبارزات سیاسی اقتصادی تعبیر می کند که در ان علاقه و تمایل به محیط ( که در اواسط دهه 1970 اهمیت خود را از دست داد بود) مجددا برانگیخته شد و پیروی از یک آیین نوین کل نگرانه ای که رشد اقتصادی و حفظ محیط زیست را بطور یکپارچه مورد توجه قرار می دهد. مطرح گردید. گزارش مذکور براین نکته تاکید دارد که همه کشورها اعم از غنی و فقیر می بایست از محیط زیست محافظت کنند،  فقر را کاهش دهند و توجه داشته باشنداین امری اساسی و حیاتی است و فشاری بر توسعه وارد نمی آورد. از موارد مطرح شده در این کمسیون توجه به علل مسایل محیط زیستی به عوض آثار تنزل یافتن محیط زیست است. با وجود این، گزارشی از تخریب گسترده محیطی در جلسه ارائه شد. آنها خوشبینانه بر این بارو بودند که، به شرط ایجاد یک تعهد و هماهنگی جهانی، آینده ای مطمئن برای همگان امکانپذیر است. هر چند کمسیون جهانی محیط زیست و توسعه اولین گروهی نبود که واژه توسعه پایدار را به کار می برد، کمسیون جهانی محیط زیست توسعه پایدار را به عنوان الگویی که نیازهای که نیازهای بشر را بدون از بین بردن توانایی نسلهای اینده تامین می کند، تعریف کرد. در عین حال همین تعریف ساده از توسعه پایدار توسط کمسیون، باعث مشخص نمودن گامهای عملی توسعه پایدار شد( زینی وند،1378: 18و 19).

 توسعه پایدار روستایی

توسعه پایدار روستایی فرآیندی است كه ارتقائ همه جانبه حیات روستایی را از طریق زمینه سازی و ترغیب فعالیتهای همساز با قابلیتها و تنگناهای محیطی(به مفهوم عام آن) مورد تاكید قرار می دهد. در همین رابطه، مهمترین هدف توسعه پایدار روستایی عبارت خواهد بود از قابل زیست كردن عرصه‌های زندگی برای نسلهای فعلی و آینده با تاكید خاص بر بهبود و توسعه مداوم روابط انسانی- محیطی. اگر چنین برداشتی را بپذیریم، آنگاه نه باید و نه میتوان توسعه روستایی را در افزایشهای كمی درآمد، تولید و یا برخورداری از واحدهای خدماتی خلاصه نمود.توسعه پایدار روستایی جنبه‌های گوناگونی چون ساختار و روابط محیطی اكولوژیك، ساختار و روابط كالبدی فضایی، ساختار و روابط اجتماعی فرهنگی و ساختار و روابط اقتصادی را شامل می شود ولی زمینه سازیهای ساختاری نظیر سیاستگذاریها، برنامه‌ریزیها، تخصیص اعتبارات و مانند آن می تواند به كاركرد صحیح این فرآیند بیانجامد(جزوه کلاسی دکتر عزیزپور1390).

پیششرطهای مهم توسعه پایدار روستایی

بر اساس تجربیات اخیر، پنج شرط مهم برای موفقیت توسعه پایدار روستایی مد نظر گرفته است که عبارت است از:

1-    نگرش فرایندی به آموزش

2 - اولویت دادن به مردم، قانون، حقوق افراد و منابع آنها

3-    امنیت

4-    پایداری از طریق خود اتکائی

5-    به فعلیت در آوردن استعدادها، تعهد و تدارم آن در مجریان توسعه( زینی وند،1378: 18و 19).

منابع:

 

- پاپلی یزدی، محمد حسن و ابراهیمی، محمد امیر(1381)، نظریه های توسعه روستایی، انتشارات سمت.

- آسایش، حسین (1379)، اصول و روشهای برنامه ریزی ناحیه ای، چاپ چهارم، دانشگاه پیام نور

- افراخته، حسن (1387)، مقدمه ای بر برنامه ریزی سکونتگاههای روستایی، انتشارات گنج هنر.

- بارو، جی، سی(1376)، توسعه پایدار مفهوم ارزش و عمل، ترجمه سید علی بدری، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره44، انتشارات آستان قدس رضوی.

سعیدی، عباس(1377)، توسعه پایدار و ناپایدار توسعه روستایی، فصلنامه تحقیقات مسکن و انقلاب، شماره77.

- سعیدی، عباس(1387)،سطح بندی روستاهای کشور،تهران ،معاونت عمران روستایی.

- مطیعی لنگرودی، حسن (1382)، برنامه ریزی روستایی، جهاد دانشگاهی، مشهد. 0- مهندسان مشاور پارس ویستا(1381)، سرانه کاربری های شهری، جلد اول، مطالعات نظری و تجارت جهانی، سازمان شهرداری های کشور.

 

http://pkfslovo.ru/translation/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:05 ق.ظ
ロレックススーパーコピー【日本素晴7】、ROLEX時計コピー新作
http://www.hotel-marine.com/services/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:05 ق.ظ
ブランドスーパーコピー偽物の見分け方情報(ブランド衣類
http://terezazanchi.com.br/vinhoterapia/
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:04 ق.ظ
2018ブランドコピー激安人気新作スーパーコピー最高級偽物専門店!
http://yokohama-now.jp/home/?p=14120
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:04 ق.ظ
ロレックスコピーを購入する方はこちらへ。
http://mg-ritual.ru/uslugi
جمعه 6 اردیبهشت 1398 04:03 ق.ظ
激安ブランドコピー
http://studioitalia.pl/en/firma/cantori
پنجشنبه 29 فروردین 1398 02:36 ب.ظ
激安ブランドコピー通販
https://www.hsq.de/index.php/datenschutz
پنجشنبه 29 فروردین 1398 02:36 ب.ظ
スーパーコピー財布
https://www.ratsgymnasium-bielefeld.de/index.php/kurzportrait
پنجشنبه 29 فروردین 1398 02:36 ب.ظ
日本フランクミュラー時計コピー口コミのブランドコピー優良店
http://lenino.info/photos/127
شنبه 17 فروردین 1398 08:13 ق.ظ
当社は、業界で最も信頼され、当店はブランドスーパーコピー、高級模倣品腕時計、高品質優良
Final Grade Calculator
شنبه 22 اردیبهشت 1397 01:16 ب.ظ
This text is invaluable. Where can I find out more?
Cialis online
جمعه 17 فروردین 1397 09:24 ب.ظ

You actually said that very well!
acheter du cialis a geneve cialis generico lilly cialis daily enter site natural cialis cialis australia org cialis savings card buy cialis online cheapest tadalafil 5mg generic cialis side effects for cialis
Generic cialis
جمعه 3 فروردین 1397 06:34 ب.ظ

Really tons of helpful knowledge!
cialis y deporte buy brand cialis cheap cialis australia org cialis cost generic cialis tadalafil preis cialis 20mg schweiz we use it 50 mg cialis dose cialis pills in singapore cialis from canada we use it cialis online store
dominations cheats
جمعه 4 اسفند 1396 05:19 ب.ظ
هی، من فکر می کنم سایت شما ممکن است مسائل سازگاری مرورگر را داشته باشد.
هنگامی که به سایت وبلاگ شما در فایرفاکس نگاه می کنم، به نظر می رسد خوب است، اما هنگام باز کردن در اینترنت اکسپلورر، برخی از آنها همپوشانی دارند.
من فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم!
دیگر پس از آن، وبلاگ عالی!
How can we increase our height?
سه شنبه 28 شهریور 1396 01:51 ق.ظ
I really like your blog.. very nice colors & theme. Did you
make this website yourself or did you hire someone to do it for you?
Plz answer back as I'm looking to construct my own blog and would like to find out where u got this from.
thanks
sylvialeichtenberge.hatenablog.com
چهارشنبه 18 مرداد 1396 10:39 ق.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is
a really neatly written article. I'll be sure to bookmark it and return to read more of your
useful info. Thanks for the post. I will definitely comeback.
Foot Complaints
دوشنبه 16 مرداد 1396 04:31 ب.ظ
Highly descriptive post, I loved that a lot. Will there be a part 2?
How much does it cost to lengthen your legs?
شنبه 14 مرداد 1396 01:39 ق.ظ
I'm curious to find out what blog system you are working with?
I'm having some minor security issues with my latest blog and
I would like to find something more risk-free. Do you have any recommendations?
Rocco
دوشنبه 9 مرداد 1396 09:51 ب.ظ
Do you have any video of that? I'd care to find out more details.
foot pain from walking
یکشنبه 18 تیر 1396 03:38 ق.ظ
Just what I was looking for, thanks for putting up.
http://pellaeapple.weebly.com
چهارشنبه 7 تیر 1396 12:52 ق.ظ
Hello! This is my first visit to your blog! We are a collection of volunteers and starting a new initiative in a community in the same niche.

Your blog provided us valuable information to work on. You have done a extraordinary job!
foot pain doctor
سه شنبه 6 تیر 1396 04:17 ب.ظ
Hello my loved one! I wish to say that this article is amazing, nice written and
include almost all vital infos. I'd like to peer extra posts like this.
Christen
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 12:27 ب.ظ
Hello There. I found your blog using msn. This is an extremely well written article.
I'll make sure to bookmark it and return to read more of your useful information. Thanks
for the post. I'll definitely comeback.
manicure
جمعه 8 اردیبهشت 1396 10:41 ب.ظ
Why viewers still make use of to read news papers when in this
technological globe all is available on web?
دیزباد وطن ماست
چهارشنبه 13 شهریور 1392 02:32 ب.ظ
مبحث بسیار خوبی را مطرح کردید. متشکرم
آرزو
دوشنبه 4 اردیبهشت 1391 09:37 ب.ظ
آپ دیت شووووووووووووووووووو.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

درباره وبلاگ

مدیر وبلاگ : فاضلی

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان